Japanese nga

Japanese nga


mingawon gikan sa

mingawon gikan sa


kaulaw

kaulaw


hideout

hideout


sa pagtabang sa

sa pagtabang sa


buang

buang


hapit

hapit


mahuyang

mahuyang


mokalagiw

mokalagiw


boomerang

boomerang