di ou mèsi

di ou mèsi


sèvo

sèvo


chans

chans


son

son


asansè

asansè


jele

jele


jistis

jistis


prèske

prèske


sansib

sansib


Ouch

Ouch