գրեթե

գրեթե


զարթեցուցիչ ժամացույց

զարթեցուցիչ ժամացույց


զարմանք

զարմանք


հայրիկ

հայրիկ


սեղմված

սեղմված


չափազանց ուշ

չափազանց ուշ


զգույշ

զգույշ


խափանել

խափանել


hideout

hideout


ափսոսանք

ափսոսանք