Շնորհակալություն

Շնորհակալություն


oops

oops


զուգարան

զուգարան


այգեգործություն

այգեգործություն


խղճալ

խղճալ


դիկտատոր

դիկտատոր


ափսոսանք

ափսոսանք


առողջ

առողջ


սխալ

սխալ


արագ

արագ