զարթեցուցիչ ժամացույց

զարթեցուցիչ ժամացույց


քարաձիգ

քարաձիգ


տաք

տաք


արագ

արագ


կարոտում դուրս

կարոտում դուրս


ինչու?

ինչու?


ծիծաղելի

ծիծաղելի


անասուն

անասուն


խելագար

խելագար


գրեթե

գրեթե