halló

halló


japanese

japanese


Kite

Kite


risaeðla

risaeðla


heppinn

heppinn


Catapult

Catapult


sjálfsvörn

sjálfsvörn


bless bless

bless bless


Kínverji

Kínverji


snjóflóð

snjóflóð