თითქმის

თითქმის


Aaah!

Aaah!


ლიფტი

ლიფტი


სამწუხაროა,

სამწუხაროა,


ტვინის

ტვინის


absentminded

absentminded


bye bye

bye bye


დაეხმაროს

დაეხმაროს


სასაცილო

სასაცილო


სწრაფი

სწრაფი