თავდაცვის

თავდაცვის


დიქტატორი

დიქტატორი


არა

არა


absentminded

absentminded


მშვიდობით

მშვიდობით


თითქმის

თითქმის


გიჟები

გიჟები


მოსწონს

მოსწონს


სამართალი

სამართალი


ხმის

ხმის