მტაცებელი

მტაცებელი


შიში

შიში


აკრობატი

აკრობატი


გაყინული

გაყინული


catapult

catapult


hideout

hideout


ეგოისტური

ეგოისტური


თავისუფლების

თავისუფლების


ქურდი

ქურდი


უხეში

უხეში