ಹಠಾತ್

ಹಠಾತ್


ಒತ್ತಿದರೆ

ಒತ್ತಿದರೆ


ದುಃಸ್ವಪ್ನ

ದುಃಸ್ವಪ್ನ


ತಂದೆ

ತಂದೆ


ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ

ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ


ವಿದಾಯ

ವಿದಾಯ


ಮೆದುಳಿನ

ಮೆದುಳಿನ


ವೇಗದ

ವೇಗದ


Aaah!

Aaah!


ಪ್ಯಾಂಟ್

ಪ್ಯಾಂಟ್