ಒಳಗಾಗುವ

ಒಳಗಾಗುವ


roadhog

roadhog


ಜಪಾನೀಸ್

ಜಪಾನೀಸ್


ಪಲಾಯನ

ಪಲಾಯನ


ತಂದೆ

ತಂದೆ


ಹಲೋ

ಹಲೋ


ಭಯ

ಭಯ


ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ


ದರಿದ್ರ

ದರಿದ್ರ


ಕ್ರೇಜಿ

ಕ್ರೇಜಿ