ໂມງປຸກ

ໂມງປຸກ


ຄື

ຄື


ຊ້າເກີນໄປ

ຊ້າເກີນໄປ


Aaah!

Aaah!


ພໍ່

ພໍ່


ລະມັດລະວັງ

ລະມັດລະວັງ


ຂໍຂອບໃຈທ່ານ

ຂໍຂອບໃຈທ່ານ


roulade

roulade


ວ່າວ

ວ່າວ


ຢ່າງກະທັນຫັນ

ຢ່າງກະທັນຫັນ