ໂມງປຸກ

ໂມງປຸກ


ninja

ninja


ພໍ່

ພໍ່


nightmare

nightmare


ສະຫມອງ

ສະຫມອງ


ທັນເຂັ້ມແຂງ

ທັນເຂັ້ມແຂງ


ຊ້າເກີນໄປ

ຊ້າເກີນໄປ


ໄດໂນເສົາ

ໄດໂນເສົາ


Aaah!

Aaah!


ກົດດັນ

ກົດດັນ