vairogs

vairogs


tāpat

tāpat


karsti

karsti


akrobāts

akrobāts


modinātājs

modinātājs


sakta

sakta


kļūda

kļūda


gandrīz

gandrīz


nelaimīgs

nelaimīgs


nožēlot

nožēlot