инээдтэй

инээдтэй


ouch

ouch


баяртай баяртай

баяртай баяртай


шударга ёс

шударга ёс


Шахмал

Шахмал


нуугдаж

нуугдаж


эмзэг

эмзэг


үгүй биш

үгүй биш


оройтсон

оройтсон


Эгц

Эгц