сэрүүлэгтэй цаг

сэрүүлэгтэй цаг


нуугдаж

нуугдаж


өртөмтгий

өртөмтгий


махчин

махчин


цэцэрлэгжүүлэлт

цэцэрлэгжүүлэлт


дарангуйлагч

дарангуйлагч


баяртай гэж

баяртай гэж


гэнэтийн

гэнэтийн


Шахмал

Шахмал


гэнэт

гэнэт