нуугдаж

нуугдаж


үнэт

үнэт


өшөө авалт

өшөө авалт


айдас

айдас


тос

тос


өөрийгөө хамгаалах

өөрийгөө хамгаалах


балмадаар

балмадаар


ouch

ouch


харамсалтай

харамсалтай


гэнэтийн

гэнэтийн