गूढ

गूढ


गजराचे घड्याळ

गजराचे घड्याळ


हवेत फेकणे

हवेत फेकणे


भाग्यवान

भाग्यवान


जवळजवळ

जवळजवळ


नाही

नाही


गमत्या

गमत्या


मांसाहारी

मांसाहारी


नाजूक

नाजूक


धबधबा

धबधबा