निन्जा

निन्जा


सूड

सूड


दुस-यावर केलेली कारवाई आपल्यावरच उलटणे

दुस-यावर केलेली कारवाई आपल्यावरच उलटणे


मौजमजा करणारा

मौजमजा करणारा


जपानी

जपानी


स्वातंत्र्य

स्वातंत्र्य


absentminded

absentminded


ढाल

ढाल


संवेदनाक्षम

संवेदनाक्षम


हास्यास्पद

हास्यास्पद