स्वत: ची संरक्षण

स्वत: ची संरक्षण


स्वातंत्र्य

स्वातंत्र्य


सूड

सूड


जवळजवळ

जवळजवळ


बाबा

बाबा


अस्वस्थ

अस्वस्थ


वेडा

वेडा


आवाज

आवाज


हुकूमशहा

हुकूमशहा


प्रचंड

प्रचंड