का?

का?


सारखे

सारखे


जलद

जलद


जवळजवळ

जवळजवळ


मांसाहारी

मांसाहारी


गजराचे घड्याळ

गजराचे घड्याळ


शौचालय

शौचालय


गुडबाय

गुडबाय


अर्धी चड्डी

अर्धी चड्डी


गमत्या

गमत्या