खेळ

खेळ


गजराचे घड्याळ

गजराचे घड्याळ


जलद

जलद


झोप

झोप


फटका

फटका


हास्यास्पद

हास्यास्पद


हुशार

हुशार


भाग्यवान

भाग्यवान


भीती

भीती


दुष्ट

दुष्ट