आह

आह


संवेदनाक्षम

संवेदनाक्षम


हॅलो

हॅलो


का?

का?


बागकाम

बागकाम


फटका

फटका


जवळजवळ

जवळजवळ


सारखे

सारखे


केशभूषा

केशभूषा


दुस-यावर केलेली कारवाई आपल्यावरच उलटणे

दुस-यावर केलेली कारवाई आपल्यावरच उलटणे