संवेदनाक्षम

संवेदनाक्षम


गोठविलेल्या

गोठविलेल्या


गूढ

गूढ


प्रचंड

प्रचंड


केशभूषा

केशभूषा


चोर

चोर


भयानक अनुभव

भयानक अनुभव


येणार

येणार


त्यातील

त्यातील


हास्यास्पद

हास्यास्पद