सावध

सावध


वेडा

वेडा


जलद

जलद


धबधबा

धबधबा


दुसर्यांची पर्वा न करता मोटारगाडी चालवणारा अविचारी माणूस

दुसर्यांची पर्वा न करता मोटारगाडी चालवणारा अविचारी माणूस


घार

घार


गूढ

गूढ


झोप

झोप


त्रुटी

त्रुटी


हवेत फेकणे

हवेत फेकणे