बाबा

बाबा


भाग्यवान

भाग्यवान


दुर्दैवी

दुर्दैवी


गोठविलेल्या

गोठविलेल्या


येणार

येणार


Freerunning

Freerunning


दाबली

दाबली


roulade

roulade


हजारो वर्षापूर्वी अस्तित्वात असलेला एक प्रचंड सरपटणारा प्राणी

हजारो वर्षापूर्वी अस्तित्वात असलेला एक प्रचंड सरपटणारा प्राणी


दुस-यावर केलेली कारवाई आपल्यावरच उलटणे

दुस-यावर केलेली कारवाई आपल्यावरच उलटणे