သူခိုး

သူခိုး


ဒိုင်း

ဒိုင်း


သတိရှိသော

သတိရှိသော


နုတ်ဆက်ပါတယ်နုတ်ဆက်ပါတယ်

နုတ်ဆက်ပါတယ်နုတ်ဆက်ပါတယ်


ဂျပန်

ဂျပန်


absentminded

absentminded


အိမ်သာခန်း

အိမ်သာခန်း


နှုတ်ထွက်

နှုတ်ထွက်


enigme

enigme


ထိုက်သောအပြစ်အလျောက်

ထိုက်သောအပြစ်အလျောက်