ငါစှဲ

ငါစှဲ


သတိရှိသော

သတိရှိသော


ဖြီးလိမ်းပုံ

ဖြီးလိမ်းပုံ


နီးပါး

နီးပါး


ဘာကြောင့်လဲ

ဘာကြောင့်လဲ


အာဏာရှင်

အာဏာရှင်


ကျိုးလွယ်သော

ကျိုးလွယ်သော


မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေခြင်း

မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေခြင်း


သည်းခံပါ

သည်းခံပါ


နှိုးစကျနာရီ

နှိုးစကျနာရီ