ဝမ်းနည်း

ဝမ်းနည်း


အံ့သြ

အံ့သြ


အပေါ်ထွက်လက်လွတ်

အပေါ်ထွက်လက်လွတ်


အကူအညီ

အကူအညီ


ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်

ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်


ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရေး

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရေး


ဖြစ်ပေါ်နိုင်

ဖြစ်ပေါ်နိုင်


ထှကျပွေး

ထှကျပွေး


အဘ

အဘ


နှိုးစကျနာရီ

နှိုးစကျနာရီ