ဖြီးလိမ်းပုံ

ဖြီးလိမ်းပုံ


ဘာကြောင့်လဲ

ဘာကြောင့်လဲ


မအောင်မြင်သော

မအောင်မြင်သော


ဖြစ်ပေါ်နိုင်

ဖြစ်ပေါ်နိုင်


ဂွတ်ဘိုင်

ဂွတ်ဘိုင်


ငါစှဲ

ငါစှဲ


ကျောက်အိုးတို့ကို

ကျောက်အိုးတို့ကို


ပုန်းခိုနေသောနေရာ

ပုန်းခိုနေသောနေရာ


ကျော်ဂိမ်း

ကျော်ဂိမ်း


ဒိုင်း

ဒိုင်း