ငါစှဲ

ငါစှဲ


မဟုတ်

မဟုတ်


စိတ်နောက်သော

စိတ်နောက်သော


နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ

နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ


နုတ်ဆက်ပါတယ်နုတ်ဆက်ပါတယ်

နုတ်ဆက်ပါတယ်နုတ်ဆက်ပါတယ်


ဂွတ်ဘိုင်

ဂွတ်ဘိုင်


အမှား

အမှား


စီးနင်း

စီးနင်း


ကျသည့်မိုးပွင့်တုံး

ကျသည့်မိုးပွင့်တုံး


absentminded

absentminded