ထိကပြန်

ထိကပြန်


absentminded

absentminded


ရေတံခွန်

ရေတံခွန်


တတျမွောကျသော

တတျမွောကျသော


ထှကျပွေး

ထှကျပွေး


နီးပါး

နီးပါး


သတိရှိသော

သတိရှိသော


အပေါ်ထွက်လက်လွတ်

အပေါ်ထွက်လက်လွတ်


ပုန်းခိုနေသောနေရာ

ပုန်းခိုနေသောနေရာ


ကံကောင်းသော

ကံကောင်းသော