အရှက်ကွဲခြင်း

အရှက်ကွဲခြင်း


လွတ်လပ်ရေး

လွတ်လပ်ရေး


မင်္ဂလာပါ

မင်္ဂလာပါ


နုတ်ဆက်ပါတယ်နုတ်ဆက်ပါတယ်

နုတ်ဆက်ပါတယ်နုတ်ဆက်ပါတယ်


အဓိပ်ပါယျမရှိသော

အဓိပ်ပါယျမရှိသော


ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

ကျေးဇူးတင်ပါတယ်


ကျောက်အိုးတို့ကို

ကျောက်အိုးတို့ကို


အမှား

အမှား


အိပ်မက်ဆိုး

အိပ်မက်ဆိုး


ဂျပန်

ဂျပန်