နှုတ်ထွက်

နှုတ်ထွက်


အဘ

အဘ


ဒီနောဆီးယား

ဒီနောဆီးယား


ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်

ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်


ဉယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေး

ဉယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေး


absentminded

absentminded


အဘိုးထိုက်သော

အဘိုးထိုက်သော


ဘာကြောင့်လဲ

ဘာကြောင့်လဲ


သည်းခံပါ

သည်းခံပါ


ဂွတ်ဘိုင်

ဂွတ်ဘိုင်