တိုက်တန်းနစ်

တိုက်တန်းနစ်


မဟုတ်

မဟုတ်


ဉယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေး

ဉယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေး


ထှကျပွေး

ထှကျပွေး


နှိုးစကျနာရီ

နှိုးစကျနာရီ


ကျသည့်မိုးပွင့်တုံး

ကျသည့်မိုးပွင့်တုံး


ဦးနှောက်

ဦးနှောက်


ကဲ့သို့

ကဲ့သို့


ကျောက်အိုးတို့ကို

ကျောက်အိုးတို့ကို


aaah!

aaah!