တိုက်တန်းနစ်

တိုက်တန်းနစ်


အသားစား

အသားစား


ဦးနှောက်

ဦးနှောက်


နီးပါး

နီးပါး


နီးပါး

နီးပါး


ဘာကြောင့်လဲ

ဘာကြောင့်လဲ


သတိရှိသော

သတိရှိသော


ဉယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေး

ဉယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေး


နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ

နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ


နှိုးစကျနာရီ

နှိုးစကျနာရီ