သိပ်နောက်ကျ

သိပ်နောက်ကျ


ဂွတ်ဘိုင်

ဂွတ်ဘိုင်


သူခိုး

သူခိုး


firecracker

firecracker


ကုနျဓါတျလှေးခါး

ကုနျဓါတျလှေးခါး


စိတ်နောက်သော

စိတ်နောက်သော


ထိုက်သောအပြစ်အလျောက်

ထိုက်သောအပြစ်အလျောက်


ဝမ်းနည်း

ဝမ်းနည်း


ကျသည့်မိုးပွင့်တုံး

ကျသည့်မိုးပွင့်တုံး


ကျောက်အိုးတို့ကို

ကျောက်အိုးတို့ကို