भाग्न

भाग्न


पछुताउनु

पछुताउनु


सवारी

सवारी


roadhog

roadhog


आतंक

आतंक


त्रुटि

त्रुटि


स्वार्थी

स्वार्थी


लगभग

लगभग


ओहो

ओहो


लगभग

लगभग