छैन

छैन


Catapult

Catapult


डर

डर


तानाशाह

तानाशाह


न्याय

न्याय


brute

brute


डरलाग्दो सपना

डरलाग्दो सपना


तर

तर


hideout

hideout


स्थिर

स्थिर