ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ

ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ


ਲਗਭਗ

ਲਗਭਗ


ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ

ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ


roulade

roulade


ਅਫ਼ਸੋਸ

ਅਫ਼ਸੋਸ


ਦੱਬੀ

ਦੱਬੀ


reveler

reveler


ਅਲਾਰਮ ਕਲਾਕ

ਅਲਾਰਮ ਕਲਾਕ


ਪਤੰਗ

ਪਤੰਗ


ਬਹੁਤ ਦੇਰ

ਬਹੁਤ ਦੇਰ