ਗਰਮ

ਗਰਮ


ਭੱਜ

ਭੱਜ


ਕਵਾਇਦ

ਕਵਾਇਦ


ਤਰਸ

ਤਰਸ


ਬਦਲਾ

ਬਦਲਾ


ਅਲਵਿਦਾ

ਅਲਵਿਦਾ


ਗਲਤੀ

ਗਲਤੀ


'ਤੇ ਖੁੰਝ

'ਤੇ ਖੁੰਝ


ਅਲਾਰਮ ਕਲਾਕ

ਅਲਾਰਮ ਕਲਾਕ


ਨਾ

ਨਾ