ਪਤੰਗ

ਪਤੰਗ


ਗਲਤੀ

ਗਲਤੀ


absentminded

absentminded


ਪਾਗਲ

ਪਾਗਲ


ਟਾਇਲਟ

ਟਾਇਲਟ


ਸਲੀਪ

ਸਲੀਪ


Boomerang

Boomerang


roadhog

roadhog


ਅਫ਼ਸੋਸ

ਅਫ਼ਸੋਸ


ਅਲਵਿਦਾ

ਅਲਵਿਦਾ