ਅਲਾਰਮ ਕਲਾਕ

ਅਲਾਰਮ ਕਲਾਕ


ਪਾਗਲ

ਪਾਗਲ


ਲਗਭਗ

ਲਗਭਗ


ਐਲੀਵੇਟਰ

ਐਲੀਵੇਟਰ


ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ

ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ


absentminded

absentminded


ਅਲਾਰਮ ਕਲਾਕ

ਅਲਾਰਮ ਕਲਾਕ


ਕਿਸਮਤ

ਕਿਸਮਤ


sly

sly


roulade

roulade