மூளை

மூளை


துள்ளல்

துள்ளல்


தூக்கம்

தூக்கம்


பழிவாங்கும்

பழிவாங்கும்


காலுறை

காலுறை


அலாரம் கடிகாரம்

அலாரம் கடிகாரம்


பதுங்கிடம்

பதுங்கிடம்


சுயநல

சுயநல


சவாரி

சவாரி


வெளியேற

வெளியேற