นาฬิกาปลุก

นาฬิกาปลุก


แปลกใจ

แปลกใจ


หิมะถล่ม

หิมะถล่ม


เช่น

เช่น


กด

กด


อารมณ์เสีย

อารมณ์เสีย


เกมมากกว่า

เกมมากกว่า


ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น


การแก้แค้น

การแก้แค้น


รวดเร็ว

รวดเร็ว