ไม่

ไม่


ป้องกัน

ป้องกัน


นาฬิกาปลุก

นาฬิกาปลุก


กางเกง

กางเกง


เช่น

เช่น


สถานที่หลบภัย

สถานที่หลบภัย


การนอนหลับ

การนอนหลับ


โชคร้าย

โชคร้าย


เสรีภาพ

เสรีภาพ


สงสาร

สงสาร