ác mộng

ác mộng


đồng hồ reo

đồng hồ reo


gần

gần


như

như


lòng thương hại

lòng thương hại


nhà vệ sinh

nhà vệ sinh


thang máy

thang máy


ăn thịt

ăn thịt


quá muộn

quá muộn


roulade

roulade