sợ

sợ


gần

gần


nơi ẩn náu

nơi ẩn náu


nhà vệ sinh

nhà vệ sinh


diều

diều


óc

óc


trốn

trốn


quá muộn

quá muộn


brute

brute


quí

quí