gần

gần


nơi ẩn náu

nơi ẩn náu


giúp

giúp


Nhật Bản

Nhật Bản


brute

brute


tạm biệt

tạm biệt


từ bỏ

từ bỏ


nơi ẩn náu

nơi ẩn náu


game over

game over


sự công bằng

sự công bằng