dễ vỡ

dễ vỡ


từ bỏ

từ bỏ


ép lại

ép lại


chất hóa học

chất hóa học


ác mộng

ác mộng


kem

kem


người tiết lộ

người tiết lộ


tạm biệt

tạm biệt


xin chào

xin chào


cẩn thận

cẩn thận