phóng lên

phóng lên


hối tiếc

hối tiếc


dễ vỡ

dễ vỡ


phát điên

phát điên


Nhật Bản

Nhật Bản


cướp biển

cướp biển


nhạy cảm

nhạy cảm


game over

game over


gần

gần


từ bỏ

từ bỏ