sự trả thù

sự trả thù


âm thanh

âm thanh


hối tiếc

hối tiếc


sự tự do

sự tự do


từ bỏ

từ bỏ


đồng hồ reo

đồng hồ reo


chất hóa học

chất hóa học


nơi ẩn náu

nơi ẩn náu


thác nước

thác nước


chải chuốt

chải chuốt