roadhog

roadhog


không may

không may


brute

brute


aaah!

aaah!


thông minh

thông minh


thác nước

thác nước


kẻ trộm

kẻ trộm


ngủ

ngủ


hoảng loạn

hoảng loạn


từ bỏ

từ bỏ