nóng

nóng


enigme

enigme


kem

kem


ngủ

ngủ


nơi ẩn náu

nơi ẩn náu


óc

óc


pháo

pháo


quí

quí


nhà độc tài

nhà độc tài


thác nước

thác nước