quí

quí


sự công bằng

sự công bằng


brute

brute


tạm biệt

tạm biệt


sự ngạc nhiên

sự ngạc nhiên


lơ đãng

lơ đãng


khó chịu

khó chịu


Freerunning

Freerunning


trốn

trốn


lỗi

lỗi