פאָר

פאָר


וועקזייגער

וועקזייגער


ווי

ווי


יאַפּאַניש

יאַפּאַניש


נינדזשאַ

נינדזשאַ


מעשוגע

מעשוגע


אַאַאַה!

אַאַאַה!


עגאָיסטיש

עגאָיסטיש


קלוג

קלוג


הילף

הילף