אַבסענטמינדעד

אַבסענטמינדעד


גאָרטנצוכט

גאָרטנצוכט


פּלוצלינג

פּלוצלינג


גערעכטיקייַט

גערעכטיקייַט


ראָולאַדע

ראָולאַדע


ליפט

ליפט


מאַזלדיק

מאַזלדיק


מעשוגע

מעשוגע


געזונט

געזונט


אַ דאַנק

אַ דאַנק