פלישלאַנג

פלישלאַנג


וואָס?

וואָס?


העלא

העלא


אויך שפּעט

אויך שפּעט


שפּיל איבער

שפּיל איבער


כיידאַוט

כיידאַוט


אָפּטימיסטיש

אָפּטימיסטיש


הויזן

הויזן


פּיראַט

פּיראַט


קרעם

קרעם